Arhivis izdelava logotipa


Logotip za arhitekturni biro Arhivis

Arhivis je arhitekturni biro, ki se specializira predvsem v izdelavi izredno kvalitetnih 3D rendrov na osnovi arhitekturnih načrtov. Napis je preoblikovan v pravilne geometrijske like, ki spominjajo na streho oziroma zgradbo. Linije so čiste in popolnoma minimalistične. Klasika s preobratom.