Edition Digital izdelava ilustracije


Welcome screen na aplikaciji

Edition Digital je spletno orodje za izdelavo digitalnih publikacij. Med delom z njim je za oblikovalca najbolj preprosto, da revijo gleda na ciljni napravi (telefon, tablica). Zato je najbolj preprosta kar uporaba Edition Digital Preview App-a.